Dobrodošli na spletni strani HACCP za čistilce

Moduli za poklicno izobraževanje in usposabljanje o izvedbi Uredbe (ES) št. 852/2004

HACCP je kratica, ki se uporablja za analizo dejavnikov tveganj (ang. Hazard Analysis) in uvedbo kritičnih nadzornih točk (ang. Critical Control Points) v sistem zagotavljanja varne hrane. Izvajanje postopkov na podlagi principa HACCP je temelj evropske politike o varni hrani. Načela HACCP so instrument, ki pomagajo živilskopredelovalnim obratom in osebju doseči visok standard pri zagotavljanju varne hrane. V skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 pa morajo po zakonu vsa podjetja, ki delujejo na področju prehrambene industrije, od leta 2006 dalje upoštevati načela HACCP. Hkrati se pričakuje, da osebje, ki dela v živilskopredelovalnih obratih spoštuje zahteve o higieni pri delu z živili, ki so sprejeti v evropski regulativi o higieni pri delu z živili. 

Velika čistilna podjetja, ki delujejo na področju prehrambene industrije, že poslujejo po načelu sistema zagotavljanja kakovosti, a veliko majhnih in srednje velikih podjetij ne more poskrbeti za ustrezno usposabljanje na področju higiene pri delu z živili in izvajanju postopkov temelječih na in sistema HACCP. Prav tako mnogo nacionalnih učnih načrtov še ne vsebuje modulov o sistemu HACCP in usposabljanj s področja higiene. To je razlog, zakaj mnogi učenci in vajenci niso pripravljeni na delo v prehrambeni industriji. Prav zato so v okviru evropskega programa za vseživljenjsko učenje pooblastili strokovnjake s področja čistilne industrije, da v sklopu programa za prenos znanja razvijejo module za poklicno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje evropske Uredbe (ES) št. 852/2004.

V sklopu tega projekta za prenos znanja in inovacij se uporablja pedagoško orodje, znano kot e-učenje. E-učenje je del e-vropske iniciative iz leta 2000, s katero je Evropska unija začela vzpodbujati informacijsko podprto in konkurenčno Evropsko skupnost. E-učenje so sprva uporabljali na višjih stopnjah izobraževanja v čistilni industriji, npr. na specialističnih tečajih za delovodje in vodstvene delavce, sedaj pa se je pokazalo da ga lahko uspešno uporabimo tudi na začetnih stopnjah poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vse informacije na spletni strani bodo v angleškem, nizozemskem, nemškem, romunskem, slovenskem in češkem jeziku (možnost izbire je v zgornjem meniju). Moduli vam bodo služili kot pomoč pri doseganju večje kakovosti in izboljšanju dokumentacije, kar bo čistilnim podjetjem pomagalo, da med seboj tekmujejo na javnih razpisih za delo v prehrambeni industriji.

Moduli za usposabljanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili zasnovani za uporabo v poklicnih šolah in centrih za učenje, v katerih imajo uporabniki ponavadi možnost dostopa do interneta. Module lahko uporabljate na spletu ali pa jih prenesete na računalnik. Namenjeni so različnim načinom uporabe – za samostojni študij, učenje v skupinah ali pa jih uporabite kot del predstavitve v razredu. Na koncu pa lahko svoje znanje preverite tudi na zaključnem spletnem preverjanju znanja.

Ekipa spletne strani Hygiene-for-Cleaners