Welkom op de HACCP website voor schoonmakers van gebouwen

VET modules over de implementatie van de Europese Richtlijn (EC) No 852/2004

HACCP (Hazard Analysis and Introduction of Critical Control Points) staat voor Risico Analyse en Introductie van Kritieke Controle Punten in een Kwaliteitsmanagement (Quality Management, QM) Systeem. Het systeem werd geïntroduceerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie  (World Health Organisation, WHO) als een proces georiënteerde richtlijn om een veilige productie van voedingsmiddelen te bereiken. Volgens de Europese Richtlijn (EC) No 852/2004 is HACCP sinds 2006 een wettelijk vereiste voor ondernemingen die werken met voedingsmiddelen.

Grote schoonmaakbedrijven werkzaam zijn voor de voedingsmiddelenindustrie werken reeds met kwaliteitsmanagement systemen, maar veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn niet in staat een gepaste training in voedselhygiëne, kwaliteitsmanagement en HACCP te bieden. Bovendien bevatten veel nationale opleidingscurricula (nog) geen modules met betrekking tot HACCP en hygiëne training. Veel studenten en stagiaires zijn dus niet voorbereid op een baan in de voedingsmiddelenindustrie. Het Europese Leven Lang Leren Programma is daarom samen met experts uit de schoonmaakindustrie, een kennisoverdracht project gestart met het oog op het ontwikkelen van modules voor vakonderwijs, scholing en training (VET; vocational education and training) om de Europese Richtlijn (EC) No 852/2004 op een correcte manier te implementeren.

Dit kennis- en innovatieoverdrachtsproject maakt gebruik van het pedagogisch model e-learning. E-learning is deel van het e-Europa initiatief van 2000 waarin de Europese Unie tot doel heeft een informatiegedreven, competitieve Europese Gemeenschap te ontwikkelen. E-learning is reeds toegepast in educatieve training in de vorm van specialistische cursussen voor managers en management. Dit is echter de eerste toepassing in beroepsonderwijs en training. Alle informatie op deze website is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Duits, Roemeens, Sloveens en Tsjechisch (navigeer naar hoofdmenu hierboven). De modules helpen de kwaliteit en het niveau van documentatie van reiniging- en desinfecterende processen te verhogen, waardoor schoonmaakbedrijven in staat zullen zijn om mee te dingen naar externe contracten in de voedingsmiddelenindustrie .

De training modules voor deze internet pagina zijn ontwikkeld voor gebruik in vakonderwijs en leercentra die over het algemeen toegang hebben tot het internet. De modules kunnen online en offline worden gebruikt, daar ze ook beschikbaar zijn als pakketten die kunnen worden gedownload. Ze zijn bedoeld voor een gemengde vorm van leren: voor zelfstudie, groepstudie of om te worden geïntegreerd in een PowerPoint sheet presentatie. Na het bestuderen van de modules, kan deel worden genomen aan het afsluitende online examen.

Het hygiëne-voor-schoonmakers team