Vítejte na stránkách zaměřených na hygienu, HACCP a další informace potřebné pro úklid zejména čistých prostor a potravinářských provozů

Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu (EC) 852/2004 o hygieně potravin

HACCP je zkratkou anglických slov pro analýzu nebezpečí a kontrolních kritických bodů. Je součást systému managementu kvality (QM). Byl původně vytvořen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako soubor standardních postupů orientovaných k dosažení bezpečnosti potravin. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 852/2004 je od roku 2006 závazný pro úklidové firmy, které pracují pro potravinářské podniky.

Velké úklidové společnosti pracující pro potravinářský průmysl jsou obvykle certifikovány a mají zavedený systém kvality. Avšak malé a střední podniky nemají takové zkušenosti s managementem kvality a HACCP. Tato témata se navíc na úrovni učebních oborů a středních škol nevyučují a tak nejsou žáci ani učni připraveni pro práci v úklidu potravinářských provozů. To je důvod proč se tento projekt zaměřuje na systém HACCP jak z pohledu potravinářského provozu, tak i z pohledu úklidové firmy, která uklízí tyto prostory.

Tento znalostní a inovativní vzdělávací projekt využívá metody e-learningu, který je součástí iniciativy Evropské komise už od roku 2000. E-learning se nejdříve uplatňoval pro další profesní vzdělávání v úklidovém průmyslu, zejména ve specializovaných kurzech pro mistry a střední management, ale ne pro dělnické profese. Všechny informace na tomto webu je možné najít v češtině, angličtině, němčině, holandštině, rumunštině a slovinštině. Vzdělávací moduly pomohou zvýšit kvalitu a úroveň dokumentace čistících a desinfekčních procesů a úklidovým společnostem umožní získat kontrakty v potravinářském průmyslu.

Vzdělávací moduly na tomto webu byly vytvořeny pro potřeby odborných škol a vzdělávacích center, které mají obecně přístup na internet. Tyto moduly mohou být použity jak on-line, tak i off-line (jsou k dispozici jako balíček ke stažení). Jsou určeny pro jak pro samostudium, tak studium ve skupině s lektorem nebo mohou být integrovány do prezentace. Je také možné složit závěrečný on-line znalostní test.

Projektový tým